b2ap3_thumbnail_P1160406.JPGKilkuset kielczan oraz delegacje władz miejskich i samorządowych, posłowie, kombatanci, uczniowie szkół, spotkali się 20 września 2015 r. na Mszy św. polowej pod Pomnikiem Straceń na stadionie Leśnym. Organizowana od 2000 r. uroczystość patriotyczna jest dedykowana tysiącom kielczan pomordowanym przez Niemców w latach II wojny światowej oraz w efekcie napadu Związku Sowieckiego na Polskę, a zbrodnia nazywana jest „kieleckim Katyniem”.

O skali mordu mówił Andrzej Wiatkowski ze Stowarzyszenia Dziedzictwa Narodowego. Zauważył, że do dziś dnia trudno dokładnie oszacować liczbę ofiar, gdyż nie wszystkie szczątki zdołano ekshumować, np. z tzw. Końskich Dołów.

Read More