4 czerwca o godzinie 15:00 w Nawarzycach w kościele pod Wezwaniem św. Andrzeja Apostoła doprawiona została uroczysta msza św. w intencji kaprala Zenona Kubickiego obrońcy Westerplatte i żołnierza AK. Po uroczystej Mszy  nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny gdzie został poświęcony odnowiony nagrobek.Urodzony 16 października 1915 r. Na Westerplatte od 31 marca 1939 r. Mimo iż jego nazwisko znajduje się w rozkazie dziennym z 31 sierpnia 1939 r. o przydziale do poszczególnych wartowni, to w czasie walk stanowił on obsadę koszar.

 

Po kapitulacji trafił do Stalagu I A. Po przejściu na statut pracownika cywilnego od lipca 1940 pracował w gospodarstwie niemieckim. W 1943 r. wyjechał na urlop w rodzinne strony. Tam zetknął się z oddziałem Armii Krajowej i został zaprzysiężony. Dnia 6 czerwca 1945 r. do domu Kubickich został wezwany lekarz. O godzinie 13.00 stwierdził on zgon Zenona Kubickiego. Jego przyczyną był postrzał w głowę. Zaraz po tym w domu Kubickich zakwaterowany został oficer Armii Czerwonej.w nocy w dniach 3/4.06 1945 roku oddział Stanisława Chmielewskiego  ps. „BUK” , Komendanta Oddziału NSZ z Powiatu Pińczowskiego i Oddziału AK Jana Stempkowskiego ps. Michał Podobwód „Łąka” Placówka nr 12 Nawarzyce „Piasek” , został przeprowadzony atak na więzienie w Pińczowie celem uwolnienia ok. 70 aresztowanych rodzin członków AK Oddziału Michała.Atak był nieudany. Ze strony atakujących zostało 3 członków rannych, a ze strony UB 2 funkcjonariuszy zginęło.
– Protokół przesłuchania WUBP w Kielcach p. Adolfa Senderowicza ps.” As,” zeznaje , że Kubickiego znał z przynależności do AK , do Oddziału „Michała” nie należał ale współpracował bezpośrednio z Michałem.
– Protokół przesłuchania w UB Pińczów p. Stanisława Chmielewskiego ps. „Buk”, zeznaje w czasie ataku na Więzienie w Pińczowie zostało po stronie atakujących 3 rannych w tym jeden ciężko (nie wymienia nazwiska) , otrzymał postrzał w kręgosłup z PPSzy siedem kul w rejonie pasa, i słyszał że na drugi dzień po ataku popełnił samobójstwo w domu, strzelając sobie w głowę.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Stanisława Grabdy ps. „Bem” Serdecznie dziękuje za pomoc:

Wielebnemu Księdzu Proboszczowi Parafii pod Wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Nawarzycach – ks. Romualdowi Iskrze

Dyrektorowi  Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej imienia Świętego Stanisława Kostki w Kielcach- ks. Jackowi Kopciowi

Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach

Parafianom  św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach

Mariuszowi Królowi z Zakładu Kamieniarskiego – „Marstone” z Pińczowa

Mateuszowi Machnickiemu oraz Karolowi Michalskiemu.

{"file":"/kubicki","place":"user:773"}